Elscoop Handel MDS

Elscoop Handel AS er en innkjøpsgruppering innen elektrobransjen med fokus på gode innkjøpsavtaler, kompetanse og utvikle gode hjelpemidler for våre medlemmer.

IK Spesialisten MDS

IK Spesialisten AS er et selskap med fokus på utvikling av effektive verktøy for utførelse av periodisk kontroll.

Motum med ny undertekst liten

Motum AS er et fullservice heisselskap. De tilbyr heistjenester som totalutskifting av eksisterende heiser, installasjon av nye heiser i eksisterende bygg, nyanlegg, modernisering, service og reparasjoner.